วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552

ประวัติ ร้าน theo-six salon system

ึถือกำเนิดโดย คุณเมย์ รณยุทธ และคุณเต้ย ธนกร ในปี 2006 สาขาแรกที่ แยก เกษตร